Реализирани проекти

НВО УРБАНО ОПШТЕСТВО НА ПОКАНА ОД CIVICA MOBILITAS ДЕЛ ОД ДЕНОТ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На 14.09.2019 бевме дел од на фестивалот „Ден на граѓанските организации“,во организација на Civica Mobilitas во паркот Ибни Пајко и на плоштадот Скендербег учествувавме во многубројните активности со над 80 граѓански организации.

КАЖИ ДА

Воведна работилница за проектот „Спознај ги човековите права и кажи ДА за еднаквоста и родовата рамноправност“ ќе се одржи на 17-ти јули 2019 во аулата на СЕПУГС "Васил Антевски-Дрен"-Скопје. Проектот „Кажи ДА“ е поддржан од Агенцијата за млади и спорт.

Спортски маалски игри

Проектот е реализран во месец Јули 2015 година во соработка со основните училишта од Општина Аеродром во рамките на Јавниот повик наменет за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации објавен од страна на Град Скопје.

Сите заедно за една цел

Проектот е реализран во месец Мај 2015 година во рамките на Јавниот повик наменет за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации објавен од страна на Студентски парламент на Универзитет ”Св.Кирил и Методиј”-Скопје
И ние имаме право да знаеме

Проектот е реализран во месец Јули 2014 година во рамките на Јавниот повик наменет за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации објавен од страна на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.
Можеш и ти

Проектот е реализран во месец Декември 2014 година во рамките на Јавниот повик наменет за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации објавен од страна на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.